Oprysk drzew i krzewów przeciwko grzybom

Do tej usługi również wliczono zakup środka do zwalczania grzybów i pasożytów. Posadzone drzewa i krzewy często atakowane są przez grzyby i pasożyty, stąd aby uchronić ich przed szkodnikami należy dokonać oprysku rośliny. Proces ten w dużej mierze wpływa na estetykę rośliny i jej prawidłowy rozwój.