Odśnieżanie chodników

W Polsce obowiązek odśnieżania chodnika nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Spółdzielnia Socjalna „Pucuś” świadczy usługi odśnieżania chodników przy drogach gminnych oraz miejscach użyteczności publicznej tj. szkołach, urzędach gmin i miast, przedszkolach, żłobkach, jak również na parkingach. Dzięki zakupionemu lemieszowi będzie można wykorzystać kosiarkę spalinową do odśnieżania. Drugi sprzęt, który zostanie wykorzystany do odśnieżania to profesjonalna odśnieżarka.