Ciśnieniowe czyszczenie kostki brukowej i podłoży

Zagłębienia i szczeliny powstające między sąsiadującymi ze sobą kostkami bruku są dogodnym miejscem dla rozwoju mchów, glonów, traw i chwastów (gromadząca się tam wilgoć tworzy dla nich odpowiednie środowisko wzrostu). Powodują one, że nawierzchnia nie wygląda tak, jak byśmy tego oczekiwali. Spółdzielnia Socjalna „Pucuś” będzie zajmować się świadczeniem usług, przy pomocy zakupionej myjki Karcher, służącej do mycia z odpowiednimi elementami czyszczącymi.